Marketing en promotie

Marketing en promotie

Ben je op zoek naar tips voor de promotie en marketing van een kleiner evenement? Dordrecht Marketing & Partners heeft samen met de gemeente Dordrecht een document opgesteld met informatie en tips over promotiemateriaal, persbericht opstellen, plakzuilen, vrije en online publiciteit.
Voor het ophangen van posters/spandoeken en het plaatsen van vlaggenmasten is een omgevingsvergunning nodig. Voor spandoeken aan viaducten zijn in Dordrecht een aantal plaatsen aangewezen. Via het e-loket van de website van de gemeente Dordrecht kan hiervoor een vergunning worden aangevraagd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste plek ontvangt de aanvrager de vergunning.
Dordrecht Marketing & Partners publiceert de evenementenkalender op de website. In april wordt de kalender ook huis-aan-huis verspreid. Daarnaast wordt een evenement opgenomen in de verschillende communicatie kanalen van Dordrecht Marketing & Partners. Aanvullende mogelijkheden voor evenementenmarketing of marketing en communicatie kan besproken worden met Dordrecht Marketing & Partners.