Luchtfoto Dordrecht

Het Merkboek van Dordrecht

Voor de citymarketing van Dordrecht en omgeving wordt gewerkt met een merkkader. Bij deze methode is alles wat de stad bijzonder maakt en alles waarin zij onderscheidend is van het concurrerende aanbod in kaart gebracht, hetgeen daarna wordt vertaald in toegevoegde waarde voor alle belangrijke doelgroepen. Het merkkader is daarmee een herkenbaar en eenduidig vertrekpunt voor alle marketing en communicatie over Dordrecht en de omliggende regio. Het staat aan de basis van de meerjaren marketing-visie en jaarlijkse marketing-plan. Dit geldt niet alleen voor de campagnes en activiteiten van Dordrecht Marketing & Partners zelf, maar ook als toetssteen voor de marketinginspanningen van alle andere stakeholders van de stad.

Een merkkader functioneert niet zonder draagvlak. Dat is waarom Dordrecht Marketing & Partners bij de totstandkoming ervan heeft samengewerkt met diverse belanghebbenden in Dordrecht en omgeving.

Ter toetsing van het merkkader, maar ook als bewijs van de praktische bruikbaarheid ervan voor diverse stakeholders van de stad, zijn er naderhand zeven zogenoemde merksessies gehouden. Hierin werd getoond hoe aansprekende en kenmerkende projecten van de stad en de regio gekoppeld kunnen worden aan het merkkader en hoe de uitgangspunten ervan te gebruiken zijn voor het optimaliseren van de marketing en communicatie van zowel de stad als de individuele projecten.

Middels een merkboek, waarin een uitleg van het merkkader en de verslaglegging van de merksessies op creatieve en inspirerende wijze gecombineerd worden aangeboden, wil Dordrecht Marketing & Partners de kracht van het merkkader verder uitdragen in de stad, vooral ter inspiratie van alle partijen die samen het merk Dordrecht vormen.

Wij dagen partners uit om met Merkboek Dordrecht op zoek te gaan naar de overeenkomsten tussen Dordrecht en uw eigen product, dienst of merk. En om die vervolgens te gebruiken voor uw eigen marketingactiviteiten. Je zult zien dat het werkt, voor jezelf én voor Dordrecht. Want alleen samen kunnen wij Dordrecht goed over het voetlicht brengen en nog beter op de kaart zetten. Dordrecht verdient dat.

Het Merkkader

Door de krachten op deze manier te bundelen, draagt het merkkader van Dordrecht bij aan een aantal doelstellingen, waaronder:

  • Het creëren van een aansprekend en onderscheidend imago;
  • Het geven van een betere bekendheid aan wat de stad en regio te bieden hebben;
  • Meer samenhang in beloften en aanbod;
  • Het bereiken van meer slagkracht en efficiëntie in marketing en communicatie.

Zelf kijken hoe het Merkboek werkt? Oriënteer je dan via onderstaande blokken.

De drie onderdelen van het Merkboek

Groothoofd avond
Merkboek

Waarom een Merkboek?

De ontwikkeling van een merkkader is cruciaal voor de taak van Dordrecht Marketing & Partners de stad samen met partners en belanghebbenden op de kaart te zetten.

Merk Dordrecht

"Het Merk Dordrecht"

Het merk(boek) kent haar basis in een merkkader dat tot stand is gekomen na  vele gesprekken die Dordrecht Marketing & Partners met experts uit het werkveld heeft gehad.

Ateliers

Merkateliers

Het merkkader van Dordrecht werkt! Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers. Tijdens een merkatelier staat telkens één Dordts project centraal.