"Het Merk Dordrecht"

Het merk(boek) kent haar basis in een merkkader dat tot stand is gekomen na vele gesprekken die Dordrecht Marketing & Partners met experts uit het werkveld heeft gehad. Tijdens deze gesprekken is vastgesteld wat Dordrecht nu eigenlijk is, welk aanbod het heeft en welke concurrenten er zijn op de verschillende vlakken van citymarketing en welke doelgroepen daar bij passen.

Een belangrijk onderdeel in dit proces is het vaststellen van de Doelgroep van Dordrecht, hiervoor is het Mentality Model van Motivaction gebruikt. Bij de doelgroepkeuze is het zo dat deze een richting aangeeft waar het overgrote deel van je bestaande en gewenste doelgroep zich bevindt. Dit zijn de groepen die het meest potentieel hebben om geïnteresseerd te zijn in het product Dordrecht. Het geeft een leidraad in de mediakeuze en tone-of-voice. De flankerende doelgroepen worden natuurlijk niet uit het oog verloren.

De totstandkoming

De totstandkoming van dit merkkader was een nieuw, interactief, proces, waarbij wel gebruik gemaakt is en voortgebouwd is op materiaal uit eerdere processen. De start was een sessie met betrokkenen en in projecten in de stad actieve externe marketeers. Op basis daarvan is een eerste concept opgesteld. Dit concept, “het potloodmerk”, is in vier sessies besproken en bekeken op bruikbaarheid met vertegenwoordigers vanuit bezoek/toerisme, wonen, werken/economie, cultuur.

Daarnaast is het besproken met een aantal communicatieprofessionals en sleutelpersonen in de stad. Op basis hiervan is het merkkader aangepast en aangescherpt. Een uitgebreidere samenvatting over dit proces kun je nalezen in de presentatie “Schriftelijke toelichting Merkkader”.