Economische Marketing

Economische Marketing

Als stad, en zeker als stadsregio vertegenwoordigt Dordrecht een significante economische meerwaarde.  Het gunstige ondernemingsklimaat wordt niet alleen gevormd door beleidsmatige bepalingen en voorzieningen van overheidswege, maar ook door de van oudsher ondernemende inslag van de bedrijven in deze regio en het groeiende aanbod hoger opgeleide arbeidskrachten dat zich in en rond Dordrecht vestigt.

Ondernemersplatform WeDo gelanceerd

Samen staan ondernemers sterker dan alleen. Daarom is er een nieuw ondernemers platform voor het Dordtse MKB: WeDo! Het platform is een initiatief van de gemeente Dordrecht en gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen Deal Drechtsteden en Dordrecht Marketing & Partners. Meer over WeDo WeDo is het online netwerk van MKB bedrijven in Dordrecht. Het brengt…

Lees verder

Activiteiten op het gebied van economie

De profilering van de stadsregio Dordrecht als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijvigheid staat hoog op de agenda van Dordrecht Marketing & Partners, niet in de laatste plaats vanwege de verbanden met andere aandachtsgebieden, zoals wonen, vergaderen en de citymarketing van Dordrecht in het algemeen.

  • Maken van duidelijke keuzes voor aandachtssectoren met potentie;
  • Versterken van de structuur op het gebied van economische marketing, acquisitie en promotie en meer samenhang tussen activiteiten van de individuele gemeenten;
  • Ontwikkelen en ontsluiten van relevante kennis o.b.v. de gemaakte keuzes;
  • Actief werken aan behoud van bestaande, reeds in de regio gevestigde bedrijven;
  • Bewaking op de nadruk van werkgelegenheid als speerpunt van de economische ontwikkeling.

Meer economisch nieuws

Bekijk alle actualiteiten
Binnenstad
18 juli 2022

Ideeën voor Huis van Stad & Regio

In 2025 opent het ‘Huis van Stad & Regio’ haar deuren aan de Spuiboulevard in Dordrecht. Het belooft een unieke plek te worden, een plek ván en vóór de stad. Een...
Economie
17 september 2021

Ondernemersplatform WeDo gelanceerd

Samen staan ondernemers sterker dan alleen. Daarom is er een nieuw ondernemers platform voor het Dordtse MKB: WeDo! Het platform is een initiatief van de gemeente Dordrecht en gerealiseerd in een...
Nieuws
25 juli 2021

Meer riviercruises naar Dordrecht en Kinderdijk

Slechts twee van de zes aanlegsteigers voor riviercruiseschepen in de regio worden gebruikt: Kinderdijk en de Merwekade in Dordrecht. Er is dus veel onbenut potentieel. En mogelijk komt zelfs de Hooijkade...