Economische Marketing

Economische Marketing

Als stad, en zeker als stadsregio vertegenwoordigt Dordrecht een significante economische meerwaarde.  Het gunstige ondernemingsklimaat wordt niet alleen gevormd door beleidsmatige bepalingen en voorzieningen van overheidswege, maar ook door de van oudsher ondernemende inslag van de bedrijven in deze regio en het groeiende aanbod hoger opgeleide arbeidskrachten dat zich in en rond Dordrecht vestigt.

Ondernemersplatform WeDo gelanceerd

Samen staan ondernemers sterker dan alleen. Daarom is er een nieuw ondernemers platform voor het Dordtse MKB: WeDo! Het platform is een initiatief van de gemeente Dordrecht en gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen Deal Drechtsteden en Dordrecht Marketing & Partners. Meer over WeDo WeDo is het online netwerk van MKB bedrijven in Dordrecht. Het brengt…

Lees verder

Activiteiten op het gebied van economie

De profilering van de stadsregio Dordrecht als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijvigheid staat hoog op de agenda van Dordrecht Marketing & Partners, niet in de laatste plaats vanwege de verbanden met andere aandachtsgebieden, zoals wonen, vergaderen en de citymarketing van Dordrecht in het algemeen.

  • Maken van duidelijke keuzes voor aandachtssectoren met potentie;
  • Versterken van de structuur op het gebied van economische marketing, acquisitie en promotie en meer samenhang tussen activiteiten van de individuele gemeenten;
  • Ontwikkelen en ontsluiten van relevante kennis o.b.v. de gemaakte keuzes;
  • Actief werken aan behoud van bestaande, reeds in de regio gevestigde bedrijven;
  • Bewaking op de nadruk van werkgelegenheid als speerpunt van de economische ontwikkeling.

Meer economisch nieuws

Bekijk alle actualiteiten
Economie
17 september 2021

Ondernemersplatform WeDo gelanceerd

Samen staan ondernemers sterker dan alleen. Daarom is er een nieuw ondernemers platform voor het Dordtse MKB: WeDo! Het platform is een initiatief van de gemeente Dordrecht en gerealiseerd in een...
Nieuws
25 juli 2021

Meer riviercruises naar Dordrecht en Kinderdijk

Slechts twee van de zes aanlegsteigers voor riviercruiseschepen in de regio worden gebruikt: Kinderdijk en de Merwekade in Dordrecht. Er is dus veel onbenut potentieel. En mogelijk komt zelfs de Hooijkade...
Nieuws
14 april 2021

Pleidooi voor Toerisme paragraaf in het regeerakkoord

Vijftien organisaties, waaronder Dordrecht Marketing & Partners, bieden informateur Herman Tjeenk Willink vandaag gezamenlijk een actieplan aan. Daarin pleiten ze voor een landelijk toerismeplan dat moet bijdragen aan de wederopbouw van...