Economische Marketing

Economische Marketing

Als stad, en zeker als stadsregio vertegenwoordigt Dordrecht een significante economische meerwaarde.  Het gunstige ondernemingsklimaat wordt niet alleen gevormd door beleidsmatige bepalingen en voorzieningen van overheidswege, maar ook door de van oudsher ondernemende inslag van de bedrijven in deze regio en het groeiende aanbod hoger opgeleide arbeidskrachten dat zich in en rond Dordrecht vestigt.

De profilering van de stadsregio Dordrecht als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijvigheid staat hoog op de agenda van Dordrecht Marketing & Partners, niet in de laatste plaats vanwege de verbanden met andere aandachtsgebieden, zoals wonen, vergaderen en de citymarketing van Dordrecht in het algemeen.

Activiteiten van Dordrecht Marketing & Partners op het gebied van economie:

  • Maken van duidelijke keuzes voor aandachtssectoren met potentie;
  • Versterken van de structuur op het gebied van economische marketing, acquisitie en promotie en meer samenhang tussen activiteiten van de individuele gemeenten;
  • Ontwikkelen en ontsluiten van relevante kennis o.b.v. de gemaakte keuzes;
  • Actief werken aan behoud van bestaande, reeds in de regio gevestigde bedrijven;
  • Bewaking op de nadruk van werkgelegenheid als speerpunt van de economische ontwikkeling.

Als specifieke opdracht heeft Dordrecht Marketing & Partners in samenwerking met het ondernemersloket van de gemeente een start gemaakt met de ontwikkeling van een campagneformat en communicatiemiddelen voor de acquisitie van detailhandel in de binnenstad. Het gaat hier om middelen en een huisstijl die dienen voor de realisatie van bidbooks voor potentiële partijen die zich willen vestigen in de binnenstad.