Economische Marketing

Economische Marketing

Als stad, en zeker als stadsregio vertegenwoordigt Dordrecht een significante economische meerwaarde.  Het gunstige ondernemingsklimaat wordt niet alleen gevormd door beleidsmatige bepalingen en voorzieningen van overheidswege, maar ook door de van oudsher ondernemende inslag van de bedrijven in deze regio en het groeiende aanbod hoger opgeleide arbeidskrachten dat zich in en rond Dordrecht vestigt.

Ondernemersplatform WeDo

Samen staan ondernemers sterker dan alleen. Daarom is er een ondernemers platform voor het Dordtse MKB: WeDo! Het platform is een initiatief van de gemeente Dordrecht en gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen Deal Drechtsteden en Dordrecht Marketing & Partners. Meer over WeDo WeDo is het online netwerk van MKB bedrijven in Dordrecht. Het brengt alle…

Lees verder

Activiteiten op het gebied van economie

De profilering van de stadsregio Dordrecht als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijvigheid staat hoog op de agenda van Dordrecht Marketing & Partners, niet in de laatste plaats vanwege de verbanden met andere aandachtsgebieden, zoals wonen, vergaderen en de citymarketing van Dordrecht in het algemeen.

  • Maken van duidelijke keuzes voor aandachtssectoren met potentie;
  • Versterken van de structuur op het gebied van economische marketing, acquisitie en promotie en meer samenhang tussen activiteiten van de individuele gemeenten;
  • Ontwikkelen en ontsluiten van relevante kennis o.b.v. de gemaakte keuzes;
  • Actief werken aan behoud van bestaande, reeds in de regio gevestigde bedrijven;
  • Bewaking op de nadruk van werkgelegenheid als speerpunt van de economische ontwikkeling.

Meer economisch nieuws

Bekijk alle actualiteiten
Nieuws
08 april 2024

Havenbedrijf Rotterdam blijft Dordtse initiatieven ondersteunen

Op 4 april 2024 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing & Partners een nieuw driejarig sponsorcontract getekend. De samenwerking tussen beide organisaties, die in 2017 startte, wordt daarmee opnieuw verlengd....
Nieuws
07 september 2023

Vergaderen in Dordrecht

De vakantieperiode is achter de rug en je wilt weer eens brainstormen met je collega’s of een vergadering inplannen. Wanneer je niet beschikt over een eigen vergaderruimte of liever eens op...
In de media
20 maart 2023

Riviercruises komen weer

Kinderdijk verwacht dit jaar rond de negenhonderd riviercruiseschepen. Daarmee is het aantal weer bijna op het niveau van vóór corona, toen ruim achthonderd schepen aanmeerden. Ook in Dordrecht komt het cruisetoerisme...