Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Een evenementenzorgverlener (voorheen EHBO'er) moet in ieder geval aan de volgende punten voldoen:
- De eerstehulpverleners beschikken over een geldig diploma of certificaat op basis van zorgniveau Basis Eerste Hulp en de in bijlage 8.1 van de VNEZ beschreven competenties, desgewenst met aanvullende specificaties;
- De eerstehulpverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid verschaffen over de functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener) en mag niet lijken op die van de ambulancezorg;
- De evenementenzorgverleners dragen zorg voor de registratie van ieder zorgcontact op een zorgcontactenformulier of turflijst. De evenementenzorgorganisaties verstrekken na afloop van het evenement een geanonimiseerde rapportage aan de evenementenorganisator en vergunningverlener (gemeente. De GHOR ontvangt deze rapportage van de gemeente (óf als dit is afgesproken direct van de evenementenzorgorganisatie);
- Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk;
- De eerstehulpverleners worden in koppels van ten minste twee personen ingezet;
- De eerstehulpverleners mogen niet belast worden met neventaken, zoals kinderopvang, brandwacht en beveiliging;
- De eerstehulpverleners dienen op de hoogte te zijn van de actuele hygiënerichtlijnen.
In een EHBO-post moeten in ieder geval de volgende materialen aanwezig zijn:
- (verband)materialen aangepast aan het risico van het evenement en de te verwachten weersomstandigheden (fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens);
- Automatische Externe Defibrillator (eventueel in directe nabijheid). Op het evenement dient tenminste één functionerende AED binnen 5 minuten aanwezig te kunnen zijn bij een zorgvrager. Indien de AED al op de locatie aanwezig is, dient de eerstehulpverlener zich ervan te vergewissen dat de AED direct toegankelijk is en naar behoren functioneert;
- Hygiënemiddelen (zie ten aanzien van de hygiëne op zorgposten ook de Richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg);
- Materialen om te koelen;
- Brancard, rolstoel, tafel, minimaal vier stoelen/ zitplaatsen;
- Communicatiemiddelen voor de zorgverleners, zoals een portofoon of telefoon;
- Plattegrond van het evenemententerrein; - Brandblusser(s), eventueel blusdeken;
- Eventueel catering, waterkoker en koffiezetapparaat of er wordt gezorgd voor drinken voor de zorgverleners.
De EHBO-post moet water- en winddicht zijn. De EHBO-post moet zware weersomstandigheden kunnen weerstaan. Er moet een veilige elektrische voorziening zijn. Deze voorziening moet voldoende elektriciteit bieden voor alle medische en non-medische apparatuur.
Tijdens een evenement moeten er voldoende sanitaire voorzieningen worden getroffen. De landelijke regelgeving geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met één toilet per 150 gelijktijdige bezoekers, met een minimum van twee.

Eén toilet is geschikt voor mindervaliden, tenzij redelijkerwijs niet aan deze norm kan worden voldaan. Daarnaast moet er minimaal één handenwasgelegenheid bij elke toiletwagen aanwezig zijn voorzien van stromend water, een gevulde zeepdispenser (desinfecterend) en/of voldoende papieren doekjes.

Het is verplicht toiletwagens aan te sluiten op het riool. De aansluiting hiervoor kan geregeld worden via de gemeente Dordrecht, gegevens zijn op te vragen via het Evenementenbureau. De kosten voor de aansluiting komen voor rekening van de organiserende partij.

Organiseer je een groot evenement dan worden de aantallen afgestemd met de GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, een adviesdienst bij de vergunningverlening) en kun je naast toiletten ook gebruik maken van plaspalen en andere vormen van toiletvoorzieningen.
De gemeente Dordrecht heeft geen (mobiele) toiletten of andere sanitaire voorzieningen beschikbaar voor evenementen. Sanitaire voorzieningen kunnen via een externe leverancier worden ingehuurd.
In Dordrecht zijn de volgende EHBO-verenigingen actief:
- Rode Kruis, afdeling Dordrecht
- EHBO Dubbeldam
- EHBO Dordrecht
De organisator is verantwoordelijk voor het welzijn van de bezoekers van en deelnemers aan het evenement. Dit betekent dat er ook maatregelen getroffen moeten worden om bij eventuele incidenten en ongevallen medische zorg te kunnen bieden. De GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, een adviesdienst bij de vergunningverlening) bepaalt of en met welke inzet er BHV/EHBO nodig is tijdens een evenement.