Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Tijdens een evenement moeten er voldoende sanitaire voorzieningen worden getroffen. De landelijke regelgeving geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met één toilet per 150 gelijktijdige bezoekers, met een minimum van twee.

Eén toilet is geschikt voor mindervaliden, tenzij redelijkerwijs niet aan deze norm kan worden voldaan. Daarnaast moet er minimaal één handenwasgelegenheid bij elke toiletwagen aanwezig zijn voorzien van stromend water, een gevulde zeepdispenser (desinfecterend) en/of voldoende papieren doekjes.

Het is verplicht toiletwagens aan te sluiten op het riool. De aansluiting hiervoor kan geregeld worden via de gemeente Dordrecht, gegevens zijn op te vragen via het Evenementenbureau. De kosten voor de aansluiting komen voor rekening van de organiserende partij.

Organiseert u een groot evenement dan worden de aantallen afgestemd met de GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, een adviesdienst bij de vergunningverlening) en kunt u naast toiletten ook gebruik maken van plaspalen en andere vormen van toiletvoorzieningen.
De gemeente Dordrecht heeft geen (mobiele) toiletten of andere sanitaire voorzieningen beschikbaar voor evenementen. Sanitaire voorzieningen kunnen via een externe leverancier worden ingehuurd.
In Dordrecht zijn de volgende EHBO-verenigingen actief:
- Rode Kruis, afdeling Dordrecht
- EHBO Dubbeldam
- EHBO Dordrecht.
De organisator is verantwoordelijk voor het welzijn van de bezoekers van en deelnemers aan het evenement. Dit betekent dat er ook maatregelen getroffen moeten worden om bij eventuele incidenten en ongevallen medische zorg te kunnen bieden. De GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, een adviesdienst bij de vergunningverlening) bepaalt of en met welke inzet er BHV/EHBO nodig is tijdens een evenement.