Wat doet de gemeente aan communicatie over een evenement?

Dordrecht Marketing & Partners publiceert de evenementenkalender op de website. In april wordt de kalender ook huis-aan-huis verspreid. Daarnaast wordt een evenement opgenomen in de verschillende communicatie kanalen van Dordrecht Marketing & Partners. Aanvullende mogelijkheden voor evenementenmarketing of marketing en communicatie kan besproken worden met Dordrecht Marketing & Partners.