Subsidie

Subsidie

Voor de aanvraag van subsidie voor evenementen gelden verschillende deadlines: Organiseert u een evenement vóór 1 juli van het kalenderjaar? Dan stuurt u uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in. Organiseert u een evenement na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van hetzelfde kalenderjaar in.
De gemeente Dordrecht stimuleert het organiseren van evenementen. Het is dus mogelijk om subsidie aan te vragen voor uw evenement. Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag. De maximale hoogte van de subsidie die de gemeente verstrekt, hangt af van de beoordeling van de adviescommissie. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.