Subsidie

Subsidie

Voor de aanvraag van subsidie voor evenementen gelden verschillende deadlines: Organiseer je een evenement vóór 1 juli van het kalenderjaar? Dan stuur je de aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in. Organiseer je een evenement na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan je aanvraag vóór 1 april van hetzelfde kalenderjaar in.
De gemeente Dordrecht stimuleert het organiseren van evenementen. Het is dus mogelijk om subsidie aan te vragen voor je evenement. Een adviescommissie beoordeelt je aanvraag. De maximale hoogte van de subsidie die de gemeente verstrekt, hangt af van de beoordeling van de adviescommissie. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.