Het merkkader van Dordrecht werkt! Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers. Tijdens een merkatelier staat telkens één Dordts project centraal. In een brainstormsessie met betrokkenen wordt onderzocht wat de overeenkomsten zijn tussen het merkkader van Dordrecht en dit specifieke project, en hoe die van toepassing zouden kunnen zijn voor aansprekende campagnes.

Kaarten van merkateliers

Deze merkateliers zijn samengevat in kaarten, die laten zien wat de communicatie-uitdaging was, hoe de brainstormsessies in hun werk gingen en vooral wat zij opleverden: zeer bruikbare creatieve ideeën. Gebruik deze kaarten als inspiratie voor uw eigen brainstormsessie en merk dat het werkt om deze met Dordrecht als uitgangspunt te nemen.

Er zijn merkateliers uitgevoerd met belanghebbenden bij onderstaande projecten. De onderstaande ateliers kun je online in een PDF-document bekijken.

Merkateliers

Stadhuis
Merkatelier

De Binnenstad, Dordrecht als centrum van de regio

De binnenstad van Dordrecht heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt in het aantal bezoekers; van 170.000 per week in 1996 naar 270.000 per week in 2007. Maar betrokkenen zien méér potentie. Het winkelgebied in het centrum van Dordrecht zou kunnen uitgroeien tot dé binnenstad van de regio.

Leerpark
Merkatelier

Leerpark, de start van een droomcarrière

Het Leerpark is een fysiek én virtueel centrum voor talent. Het is dé plek in Dordrecht waar onderwijs en bedrijvigheid elkaar ontmoeten, om zo samen doelgericht en effectief te kunnen zorgen voor de vorming van een beroepsgroep die hard nodig is om de Nederlandse economie gaande te houden.

 

Biesbosch
Merkatelier

De Biesbosch, het best bereikbare ontoegankelijke gebied van Nederland

Ontstaan door een watersnoodramp in 1421 is de Biesbosch door de eeuwen uitgegroeid tot wat zij vandaag is: het grootste zoetwater-getijdengebied van Europa. De enorme variatie aan flora en fauna, de cultuurhistorische rijkdom en de haast mystieke sfeer van ontoegankelijkheid maken de Biesbosch een geliefde bezienswaardigheid.

Krispijn
Merkatelier

Dordrecht-West, een mooie wooncarrière binnen handbereik

Dordt-West is de verzameling van vier wijken die ten zuiden van de binnenstad tegen de snelweg A16 aan liggen. Ontstaan als herontwikkeling van industrieel gebied zijn hier in de jaren ’50 en ‘60 honderden woningen bebouwd, vaak in de sociale huurklasse. Oud-Krispijn, Nieuw-Krispijn, Wielwijk en Crabbehof maken deel uit van Dordt-West.

 

Schaatsbaan Sportboulevard
Merkatelier

Sportboulevard Dordrecht, sport in de breedste zin van het woord

Sportboulevard Dordrecht is een groot sportcomplex dat onderdak biedt aan meerdere sportieve disciplines. Het complex huisvest een ijshal, een wedstrijd- en recreatiebad, een sporthal en een turnzaal. De Sportboulevard zet hiermee in op zowel recreatief sporten als topsport, en biedt daarvoor op diverse niveaus professionele ondersteuning.