Dankzij het brede voorzieningenaanbod en alle recreatieve mogelijkheden en culturele bezienswaardigheden hebben Dordrecht en directe omgeving veel te bieden aan zowel bestaande als nieuwe burgers. Ook de goede ontsluiting per openbaar vervoer en auto en de relatief betaalbare huizenprijzen in de regio zijn van toegevoegde waarde voor eenieder die besluit te verhuizen binnen of naar de stadsregio Dordrecht.

Wooncampagne
Er zijn echter meer stedelijke gebieden die zich als ideale woonplaats presenteren, vandaar dat Dordrecht Marketing & Partners samen met de relevante partijen in de stad en de omliggende regio werkt aan een duidelijke profilering op de woonmarkt. Dit netwerk is de laatste jaren verstevigd en uitgebreid. Met partners als Bureau Drechtsteden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars en financiële dienstverleners zijn fondsen samengebracht voor het bedrijven van gerichte woonmarketing.

Vanuit het genoemde samenwerkingsverband is begin 2012 een campagne gelanceerd die in Dordrecht en de omliggende Drechtsteden de aandacht vestigt op het grote aanbod koop- en huurwoningen en op wat het wonen in Dordrecht zo bijzonder maakt.

Eveneens wordt met de campagne inzicht gegeven in de faciliteiten per wijk. Meer informatie over deze campagne vindt u op www.wonenindordrecht.nl.