Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De organisator dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel materiële als letselschade dekt die uit het evenement kan voortvloeien. In de vergunning worden locatie en tijdsduur van het evenement afgebakend, waarvoor deze aansprakelijkheid geldt. Er zijn voor evenementen(organisatoren) speciale evenementenverzekeringen beschikbaar. Verzekeringen zijn niet alleen van toepassing op materiële of letselschade, maar bijvoorbeeld ook bij annulering door overmacht of andere zaken. Vraag advies hierover aan een verzekeringsbedrijf. Het Evenementenbureau kan je voorzien van achtergrondinformatie.
De organisator is aansprakelijk voor alle schade die ten tijde van de vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen is veroorzaakt. Je kunt je evenementen verzekeren, zodat je niet persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld.
De organisator is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van het eigen personeel, de bezoekers en de deelnemers van het evenement. Natuurlijk kun je hierbij altijd een beroep doen op de nood- en hulpdiensten daar waar dit nodig wordt geacht.