Zijn er mogelijkheden tot het ophangen van posters/spandoeken en het plaatsen van vlaggenmasten?

Voor het ophangen van posters/spandoeken en het plaatsen van vlaggenmasten is een omgevingsvergunning nodig. Voor spandoeken aan viaducten zijn in Dordrecht een aantal plaatsen aangewezen. Via het e-loket van de website van de gemeente Dordrecht kan hiervoor een vergunning worden aangevraagd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste plek ontvangt de aanvrager de vergunning.