Groothoofd avond

Waarom een Merkboek?

De ontwikkeling van een merkkader is cruciaal voor de taak van Dordrecht Marketing & Partners de stad samen met partners en belanghebbenden op de kaart te zetten. Het is daarvoor één van de belangrijkste bouwstenen. Zonder een merkkader als fundament en bindend element is het lastig boodschappen te bundelen en tot samenhang te komen. Een merkkader is hét instrument om versnippering te beperken.

Een merkkader is voor een stad niet alleen de basis voor communicatie, maar ook een toetssteen voor de keuzes in de toekomstige ontwikkeling. Het beschrijft van wat de stad wil zijn en  uitdragen, wat hij betekent voor bewoners, bezoekers, ondernemers en partners. Het is dus geen slogan of citystatement.

Het merkboek is een bruikbaar hulpmiddel voor een duidelijke profilering van Dordrecht. Het is een belangrijk inspiratiebron voor iedereen die zich met Dordrecht bezighoudt. Of dat nu om citymarketing gaat of om bedrijfs- en overheidscommunicatie. Voor elke belofte die wij willen maken en elk initiatief dat wij overwegen, kunnen wij met behulp van het merkkader nagaan of het past bij de stad.

De doelstellingen

Het merkkader draagt op deze manier bij aan de totstandkoming van:

  • Een heldere positionering, éénduidige boodschappen en beloftes, en communicatiemiddelen die elkaar ondersteunen en versterken.
  • Een duidelijk beeld van de stad, dat in de breedte wordt gedeeld en uitgedragen door iedereen die iets met de stad te maken heeft.
  • Een logische samenhang van alle initiatieven die voor en in de stad ontwikkeld worden.
  • Een sterke en herkenbare identiteit van Dordrecht, die aansprekend is voor de belangrijkste doelgroepen.

Tijdens de officiële presentatie op 9 mei 2012 zijn de eerste exemplaren van het Merkboek  uitgedeeld. Het Merkboek vat het Merkkader Dordrecht samen. Indien je graag een merkboek wilt ontvangen dan kun je een gratis exemplaar aanvragen door een mail te sturen naar marketing@dordrecht.nl. Graag onder vermelding van je naam, bedrijfsgegevens en een korte motivatie.