Verkeer en bereikbaarheid

Verkeer en bereikbaarheid

Vragen over het verruimen van de dienstregeling kunnen in het geval van de NS en de Waterbus direct door de organisator worden gesteld. Het contact met Qbuzz verloopt via het Evenementenbureau.
Een eventuele omleiding van het openbaar vervoer wordt besproken bij de totstandkoming van het verkeersplan. Een omleiding wordt altijd door de afdeling Bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht afgestemd met de busmaatschappij.
Voor de verruiming van de openingstijden van de fietsenstallingen van de gemeente Dordrecht kan een aanvraag gedaan worden via het Evenementenbureau. Daarbij moet duidelijk aangegeven worden om welke fietsenstalling en tijden het gaat. Als de betreffende afdeling van de gemeente inschat dat de verlenging nodig/nuttig is, kunnen de openingstijden verruimd worden.
De gemeente Dordrecht werkt in de binnenstad van Dordrecht met kentekenregistratie. Alleen bekende of aangemelde kentekens mogen het 'afgesloten' gebied inrijden. Voor evenementenorganisatoren is een regeling getroffen zodat bijvoorbeeld leveranciers bij het evenemententerrein kunnen komen.

Gaat het om minder dan tien kentekens? Dan kunnen deze vooraf worden doorgegeven via het Evenementenbureau. In uitzonderlijke gevallen waarbij meer kentekens het terrein op moeten, kunnen de camera's tijdelijk worden uitgezet.
In de vergunningaanvraag dien je aan te geven waar je bezoekers vandaan komen, hoeveel bezoekers je verwacht per openbaar vervoer, auto, fiets of lopend. Dan kan een inschatting gemaakt worden of en hoeveel parkeerruimte er nodig is en wat voor voorzieningen er worden ingezet. Stimuleer bezoekers altijd om per openbaar vervoer naar het evenement te komen.
Geef in het draaiboek zo exact mogelijk aan welke parkeervakken/straten autovrij moeten worden gemaakt. Benoem de exacte locaties en de tijden en data dat het terrein autovrij moet zijn. Deze gegevens worden verwerkt in het verkeersplan dat door de gemeente Dordrecht wordt opgesteld. Let op! Autovrij maken wordt uitsluitend gedaan om een evenemententerrein te kunnen inrichten met activiteiten, niet om als parkeerplaats voor de organisatie te dienen.
Een organisator houdt bij de organisatie van het evenement zoveel mogelijk rekening met de bereikbaarheid van huizen van inwoners en pakketdiensten/leveranciers die binnen het terrein moeten leveren. Dit kan bijvoorbeeld met het creëren van doorlaatposten, leverancierstijden en/of omleidingen voor pakketdiensten en leveranciers.

Deze maatregelen moeten allemaal beschreven staan in het draaiboek en zichtbaar zijn ingetekend in het verkeersplan. Bewoners en ondernemers binnen het betreffende gebied worden hier door middel van een brief vanuit het Evenementenbureau op geattendeerd.
Afhankelijk van de grootte van je evenement en de locatie wordt in overleg bekeken of (deels) afsluiten voor verkeer tot de mogelijkheden behoort. Zo ja, dan wordt de afsluiting opgenomen in het draaibroek en ingetekend binnen het verkeersplan dat door de afdeling Bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht wordt opgesteld. Bewoners en ondernemers binnen het afgesloten en aangrenzende gebied worden door het Evenementenbureau over de tijdelijke verkeersmaatregelen geïnformeerd.
De gemeente Dordrecht stelt het verkeersplan in samenspraak met de organisator op. Het Evenementenbureau schakelt hiertoe met de afdeling Bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht. Het concept verkeersplan inclusief hekken en bordenplan worden met u besproken en gecontroleerd. De uitvoering van het plan ligt bij de gemeente Dordrecht.
De bereikbaarheid van het evenemententerrein is vastgelegd in het verkeersplan, dat in samenwerking met de gemeente wordt opgesteld. Hierin wordt onder meer vastgelegd welke toegangswegen door de hulpdiensten gebruikt worden om de evenementenlocatie(s) te benaderen.