Organiseren van een evenement

Organiseren van een evenement

Indien een activiteit of evenement in het Nationaal Park de Biesbosch wordt georganiseerd, is een vergunning altijd verplicht. Dit in verband met de Natuurbeschermingswet. Deze wet beschermt, net als de Flora- en faunawet, de natuur: de verschillende soorten dieren en planten én de gebieden waarin ze leven. De Dordtse Biesbosch is een dergelijk beschermd gebied. Een paar aangewezen gebieden in de Biesbosch kunnen ingezet worden als evenemententerrein, deze zijn te huur. Kijk voor meer informatie op de website van het Biesbosch Centrum.
Er wordt onderscheid gemaakt in meldingen en vergunningaanvragen. Om dit te kunnen bepalen, kun je eerst een check doen of jouw evenement een melding- of vergunningsplicht heeft.
Dit kun je doen door de website van de gemeente Dordrecht te raadplegen. Hier wordt het onderscheid tussen een meldingsplichtig evenement en een evenement waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd toegelicht.
Om de categorie van je evenement te kunnen bepalen, kun je eerst een check doen of jouw evenement een melding- of vergunningsplicht heeft. Zie hiervoor bovenstaande FAQ-vraag. De verschillende categorieën van evenementen vind je op deze pagina van onze website.
Je dient uiterlijk 10 dagen van tevoren een melding te doen.
Ga eerst na onder welke categorie je evenement valt. Check hiervoor onze pagina over typen evenementen.
Categorie A/A+ = 6 weken
Categorie B/C = 10 weken Let op: dit betreffen de termijnen voor de definitieve aanvraag. Conceptstukken dienen +/- 4 weken voor de definitieve aanvraag door het Evenementenbureau te zijn ontvangen.
Als een activiteit of evenement in of op het water wordt georganiseerd, is een vergunning vrijwel altijd verplicht. Vanwege de verhoogde risico's bij evenementen in en/of op het water worden uiteenlopende diensten betrokken bij de advisering en vergunningverlening, waaronder Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf en de Zeehavenpolitie.

In de meeste gevallen wordt de reddingsbrigade betrokken voor preventieve en adequate hulpverlening bij activiteiten op en rond het water. Het Evenementenbureau treedt op als intermediair tussen organisator en de diensten.
Er wordt een onderverdeling gemaakt in typen evenementen. Bij elk type evenement hoort een specifiek vergunningstraject.

Het Evenementenbureau begeleidt de vergunningaanvragen van A+, B en C- evenementen. Lees hierover meer op de website van de gemeente Dordrecht.
De medewerkers van het Evenementenbureau, onderdeel van Dordrecht Marketing & Partners, zijn op werkdagen bereikbaar om vragen te beantwoorden via evenementen@dordrecht.nl.
Het is niet mogelijk direct contact op te nemen met de politie en/of andere nood- en hulpdiensten. Het Evenementenbureau treedt op als intermediair tussen evenementenorganisator en de diensten.
Ja, de gemeente rekent legeskosten voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag. Daarnaast wordt precario in rekening gebracht indien er commerciële verkoop plaatsvindt in de openbare ruimte. Ook zijn er kosten verbonden aan het (zo nodig) autovrij maken van het evenemententerrein. Het Evenementenbureau kan de gebruikelijke en eventuele extra kosten nader toelichten.
In het evenementenbeleid van de gemeente Dordrecht is geregeld dat evenementen die geheel of gedeeltelijk in de buitenlucht plaatsvinden een vaste begin- en eindtijd hebben. Dit betekent dat zij niet aanvangen voor 09.00 uur en niet langer duren dan tot 23.00 uur op zondag tot en met donderdag en tot 24.00 uur op vrijdag en zaterdag.

Er gelden beperkingen als gevolg van de Zondagswet. Het is op zondagen niet toegestaan voor 13.00 uur geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is.
Je kunt de op- en afbouwwerkzaamheden niet aanvangen voor 06.00 uur en niet langer laten duren dan tot 24.00 uur op zondag tot en met donderdag en tot 01.00 uur (de volgende ochtend) op vrijdag en zaterdag.

Verder gelden beperkingen als gevolg van de Zondagswet. Het is op zondagen niet toegestaan voor 13.00 uur geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is. Een soundcheck kan bijvoorbeeld dus pas na 13.00 uur plaatsvinden.