Wie is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en bezoekers/deelnemers?

De organisator is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van het eigen personeel, de bezoekers en de deelnemers van het evenement. Natuurlijk kunt u hierbij altijd een beroep doen op de nood- en hulpdiensten daar waar dit nodig wordt geacht.