Wie is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en bezoekers/deelnemers?

De organisator is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van het eigen personeel, de bezoekers en de deelnemers van het evenement. Natuurlijk kun je hierbij altijd een beroep doen op de nood- en hulpdiensten daar waar dit nodig wordt geacht.