Zijn er kosten verbonden aan het organiseren van een evenement?

Ja, de gemeente rekent legeskosten voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag. Daarnaast wordt precario in rekening gebracht indien er commerciële verkoop plaatsvindt in de openbare ruimte. Ook zijn er kosten verbonden aan het (zo nodig) autovrij maken van het evenemententerrein. Het Evenementenbureau kan de gebruikelijke en eventuele extra kosten nader toelichten.