Wordt er door de gemeente Dordrecht gecontroleerd op de geluidsproductie?

Het geluidsniveau is één van de factoren die in hoge mate de overlast van evenementen bepaalt. In de evenementenvergunning wordt per evenement het maximale geluidsniveau aangegeven. Daarnaast wordt in de vergunning aangegeven tot welk tijdstip muziek en ander geluid ten gehore gebracht mag worden.


Bij een groot aantal muziekevenementen wordt door de adviseur Geluid van de Omgevingsdienst het geluid met de professionals ingeregeld en zal hij eveneens tijdens het evenement geluidsmetingen uitvoeren, op basis waarvan handhavend kan worden opgetreden. Daarnaast wordt hij betrokken bij klachten van omwonenden en wordt corrigerend opgetreden.