Welke bewoners en ondernemers moet ik informeren met een bewonersbrief?

De direct omwonende bewoners en ondernemers moeten worden geïnformeerd. Het (postcode)gebied waarin de brief moet worden verspreid wordt in overleg met het Evenementenbureau vastgesteld.