Wat moet ik doen als een ondergrondse container zich binnen mijn evenemententerrein bevindt?

Ondergrondse containers moeten altijd bereikbaar zijn voor omwonenden. Indien het sluiten van een ondergrondse container echt noodzakelijk is, dan moet een alternatieve afvalvoorziening worden geregeld via HVC.Veroorzaakt jouw evenement veel afval, dan is het aan te raden de ondergrondse containers voor aanvang van het evenement (te laten) legen. Het Evenementenbureau is hiervoor je contactpersoon.Bij het plaatsen van materialen in de openbare ruimte in de buurt van ondergrondse containers moet rekening gehouden worden met een afstand van minimaal 1,5 meter aan beide zijden van de grondplaat.