Wat gebeurt er als er klachten komen van omwonenden omtrent geluidsoverlast?

Indien de klachten van omwonenden binnenkomen bij de gemeente of de vergunningverlener, dan zal de geluidsadviseur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hierop acteren en een geluidsmeting gaan uitvoeren. Wanneer het geluidsvolume de vooraf gestelde vergunningsvoorwaarden overschrijdt, zal de adviseur corrigerend optreden en daar waar nodig verdergaande maatregelen nemen.