Waar moet een evenementenzorgverlener (voorheen EHBO'er) aan voldoen?

Een evenementenzorgverlener (voorheen EHBO’er) moet in ieder geval aan de volgende punten voldoen:
– De eerstehulpverleners beschikken over een geldig diploma of certificaat op basis van zorgniveau Basis Eerste Hulp en de in bijlage 8.1 van de VNEZ beschreven competenties, desgewenst met aanvullende specificaties;
– De eerstehulpverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid verschaffen over de functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener) en mag niet lijken op die van de ambulancezorg;
– De evenementenzorgverleners dragen zorg voor de registratie van ieder zorgcontact op een zorgcontactenformulier of turflijst. De evenementenzorgorganisaties verstrekken na afloop van het evenement een geanonimiseerde rapportage aan de evenementenorganisator en vergunningverlener (gemeente. De GHOR ontvangt deze rapportage van de gemeente (óf als dit is afgesproken direct van de evenementenzorgorganisatie);
– Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk;
– De eerstehulpverleners worden in koppels van ten minste twee personen ingezet;
– De eerstehulpverleners mogen niet belast worden met neventaken, zoals kinderopvang, brandwacht en beveiliging;
– De eerstehulpverleners dienen op de hoogte te zijn van de actuele hygiënerichtlijnen.