Voor mijn evenement moeten een aantal parkeervakken/straten autovrij worden gemaakt. Hoe regel ik dat?

Geef in het draaiboek zo exact mogelijk aan welke parkeervakken/straten autovrij moeten worden gemaakt. Benoem de exacte locaties en de tijden en data dat het terrein autovrij moet zijn. Deze gegevens worden verwerkt in het verkeersplan dat door de gemeente Dordrecht wordt opgesteld. Let op! Autovrij maken wordt uitsluitend gedaan om een evenemententerrein te kunnen inrichten met activiteiten, niet om als parkeerplaats voor de organisatie te dienen.