Valt mijn activiteit/evenement onder begeleiding van het Evenementenbureau?

Er wordt een onderverdeling gemaakt in typen evenementen. Bij elk type evenement hoort een specifiek vergunningstraject.Het Evenementenbureau begeleidt de vergunningaanvragen van A+, B en C- evenementen. Lees hierover meer op de website van de gemeente Dordrecht.