Moet ik iets regelen voor bestemmingsverkeer (bewoners, leveranciers, pakketdiensten)?

Een organisator houdt bij de organisatie van het evenement zoveel mogelijk rekening met de bereikbaarheid van huizen van inwoners en pakketdiensten/leveranciers die binnen het terrein moeten leveren. Dit kan bijvoorbeeld met het creëren van doorlaatposten, leverancierstijden en/of omleidingen voor pakketdiensten en leveranciers.Deze maatregelen moeten allemaal beschreven staan in het draaiboek en zichtbaar zijn ingetekend in het verkeersplan. Bewoners en ondernemers binnen het betreffende gebied worden hier door middel van een brief vanuit het Evenementenbureau op geattendeerd.