Moet ik een parkeerplaats regelen voor auto's en/of fietsen van bezoekers?

In de vergunningaanvraag dien je aan te geven waar je bezoekers vandaan komen, hoeveel bezoekers je verwacht per openbaar vervoer, auto, fiets of lopend. Dan kan een inschatting gemaakt worden of en hoeveel parkeerruimte er nodig is en wat voor voorzieningen er worden ingezet. Stimuleer bezoekers altijd om per openbaar vervoer naar het evenement te komen.