Kan ik rechtstreeks contact zoeken met de politie en/of andere nood- en hulpdiensten?

Het is niet mogelijk direct contact op te nemen met de politie en/of andere nood- en hulpdiensten. Het Evenementenbureau treedt op als intermediair tussen evenementenorganisator en de diensten.