Is mijn activiteit of evenement meldings- of vergunningsplichtig?

Er wordt onderscheid gemaakt in meldingen en vergunningaanvragen. Om dit te kunnen bepalen, kunt u eerst een check doen of uw evenement een melding- of vergunningsplicht heeft.

Dit kunt u doen door de website van de gemeente Dordrecht te raadplegen. Hier wordt het onderscheid tussen een meldingsplichtig evenement een een evenement waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd toegelicht.