Is mijn activiteit of evenement meldings- of vergunningsplichtig?

Er wordt onderscheid gemaakt in meldingen en vergunningaanvragen. Om dit te kunnen bepalen, kun je eerst een check doen of jouw evenement een melding- of vergunningsplicht heeft.

Dit kun je doen door de website van de gemeente Dordrecht te raadplegen. Hier wordt het onderscheid tussen een meldingsplichtig evenement en een evenement waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd toegelicht.