Ik wil zwak-alcoholische drank schenken tijdens mijn evenement. Hoe moet ik dit regelen?

Als op het evenemententerrein zwak-alcoholische drank wordt geschonken, moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze kan max. voor 12 aaneengesloten dagen worden aangevraagd. In het draaiboek geeft u aan dat u een Ontheffing voor het Schenken van Zwak-alcoholische dranken wenst.In het aanmeldingsformulier dat u moet invullen voor de vergunningaanvraag worden de vragen op dit gebied automatisch aan u voorgelegd. U dient ze volledig in te vullen. Is dit niet het geval dan wordt de ontheffing niet verleend.