Ik wil zwak-alcoholische drank schenken tijdens mijn evenement. Hoe moet ik dit regelen?

Als op het evenemententerrein zwak-alcoholische drank wordt geschonken, moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze kan max. voor 12 aaneengesloten dagen worden aangevraagd. In het draaiboek geef je aan dat je een Ontheffing voor het Schenken van Zwak-alcoholische dranken wenst.In het aanmeldingsformulier dat je moet invullen voor de vergunningaanvraag worden de vragen op dit gebied automatisch aan je voorgelegd. Je dient ze volledig in te vullen. Is dit niet het geval dan wordt de ontheffing niet verleend.