Hoe werkt mijn evenement in combinatie met de pollers?

De gemeente Dordrecht werkt in de binnenstad van Dordrecht met kentekenregistratie. Alleen bekende of aangemelde kentekens mogen het ‘afgesloten’ gebied inrijden. Voor evenementenorganisatoren is een regeling getroffen zodat bijvoorbeeld leveranciers bij het evenemententerrein kunnen komen.Gaat het om minder dan tien kentekens? Dan kunnen deze vooraf worden doorgegeven via het Evenementenbureau. In uitzonderlijke gevallen waarbij meer kentekens het terrein op moeten, kunnen de camera’s tijdelijk worden uitgezet.