Hoe kan ik het vegen van het evenemententerrein regelen?

Het is aan de organisator zelf of de schoonmaak van het terrein binnen de eigen organisatie ligt of wordt uitbesteed. Voor het schoonmaken van het terrein kan een beroep worden gedaan op Netwerk/HVC. Kosten van deze schoonmaak zijn in principe voor rekening van de organisator.Verzorg je zelf de schoonmaak van het evenemententerrein, dan controleert de gemeente na het evenement of het terrein afdoende schoon is opgeleverd. Is dit niet het geval dan geeft zij HVC alsnog de opdracht tot vegen en worden de kosten op de organisator verhaald.