Heeft de gemeente Dordrecht toiletten beschikbaar voor evenementen?

De gemeente Dordrecht heeft geen (mobiele) toiletten of andere sanitaire voorzieningen beschikbaar voor evenementen. Sanitaire voorzieningen kunnen via een externe leverancier worden ingehuurd.