Heeft de gemeente Dordrecht geluidsmeters beschikbaar?

De adviseur Geluid van de Omgevingsdienst zal tijdens het evenement geluidsmetingen uitvoeren. Deze geluidsmeters zijn niet beschikbaar voor eigen gebruik. Daarbij kunnen geluidsmetingen uitsluitend worden uitgevoerd door de gecertificeerde specialisten met geijkte geluidsmeters.