Ben ik verplicht om bewoners/omwonenden te informeren over mijn evenement?

De organisator is verantwoordelijk voor een goede, heldere communicatie richting bewoners en ondernemers. Minimaal 1 week voor aanvang van het evenement is een organisator verplicht een bewonersbrief te versturen.