Aan welke voorwaarden moeten mijn sanitaire voorzieningen voldoen?

Tijdens een evenement moeten er voldoende sanitaire voorzieningen worden getroffen. De landelijke regelgeving geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met één toilet per 150 gelijktijdige bezoekers, met een minimum van twee.Eén toilet is geschikt voor mindervaliden, tenzij redelijkerwijs niet aan deze norm kan worden voldaan. Daarnaast moet er minimaal één handenwasgelegenheid bij elke toiletwagen aanwezig zijn voorzien van stromend water, een gevulde zeepdispenser (desinfecterend) en/of voldoende papieren doekjes.Het is verplicht toiletwagens aan te sluiten op het riool. De aansluiting hiervoor kan geregeld worden via de gemeente Dordrecht, gegevens zijn op te vragen via het Evenementenbureau. De kosten voor de aansluiting komen voor rekening van de organiserende partij.Organiseer je een groot evenement dan worden de aantallen afgestemd met de GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, een adviesdienst bij de vergunningverlening) en kun je naast toiletten ook gebruik maken van plaspalen en andere vormen van toiletvoorzieningen.