Welke materialen moeten er in een EHBO-post aanwezig zijn?

In een EHBO-post moeten in ieder geval de volgende materialen aanwezig zijn:
– (verband)materialen aangepast aan het risico van het evenement en de te verwachten weersomstandigheden (fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens);
– Automatische Externe Defibrillator (eventueel in directe nabijheid). Op het evenement dient tenminste één functionerende AED binnen 5 minuten aanwezig te kunnen zijn bij een zorgvrager. Indien de AED al op de locatie aanwezig is, dient de eerstehulpverlener zich ervan te vergewissen dat de AED direct toegankelijk is en naar behoren functioneert;
– Hygiënemiddelen (zie ten aanzien van de hygiëne op zorgposten ook de Richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg);
– Materialen om te koelen;
– Brancard, rolstoel, tafel, minimaal vier stoelen/ zitplaatsen;

– Communicatiemiddelen voor de zorgverleners, zoals een portofoon of telefoon;
– Plattegrond van het evenemententerrein; – Brandblusser(s), eventueel blusdeken;
– Eventueel catering, waterkoker en koffiezetapparaat of er wordt gezorgd voor drinken voor de zorgverleners.