Wat moet ik doen als een elektrisch oplaadpunt zich binnen mijn evenemententerrein bevindt?

Wilt u een elektrisch oplaadpunt voor auto’s buiten gebruik laten stellen? Geef middels foto’s en exacte tijden in de vergunningaanvraag en op het verkeersplan aan wat u wilt.