Wanneer heb ik BHV/EHBO nodig?

De organisator is verantwoordelijk voor het welzijn van de bezoekers van en deelnemers aan het evenement. Dit betekent dat er ook maatregelen getroffen moeten worden om bij eventuele incidenten en ongevallen medische zorg te kunnen bieden. De GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, een adviesdienst bij de vergunningverlening) bepaalt of en met welke inzet er BHV/EHBO nodig is tijdens een evenement.