Waar moet ik aan denken bij tijdelijke bouwconstructies?

Indien er tijdelijke constructies in de openbare ruimte worden geplaatst (tenten, podia, luifels, tribunes en bijvoorbeeld beeldschermen) dan moeten deze voldoen aan het Bouwbesluit 2012. De constructies moeten worden onderbouwd aan de hand van constructietekeningen en -berekeningen.De leveranciers van deze zaken kunnen je de benodigde informatie voor het draaiboek veelal toesturen (omschrijf in het draaiboek wat je als bijlage toevoegt). De adviseur Constructie beoordeelt de bouwtekeningen en berekeningen en brengt vervolgens advies uit.