Kunnen de fietsenstallingen van de gemeente Dordrecht langer open?

Voor de verruiming van de openingstijden van de fietsenstallingen van de gemeente Dordrecht kan een aanvraag gedaan worden via het Evenementenbureau. Daarbij moet duidelijk aangegeven worden om welke fietsenstalling en tijden het gaat. Als de betreffende afdeling van de gemeente inschat dat de verlenging nodig/nuttig is, kunnen de openingstijden verruimd worden.