Hoe moet ik mijn evenement aanmelden voor volgend jaar?

Dordrecht Marketing & Partners verspreidt ieder evenementenjaar huis-aan-huis een jaaroverzicht waarop alle tot dan toe bekende evenementen worden gepubliceerd. Je kunt je evenement daarvoor aanmelden mits je dit voor 1 november van het voorgaande kalenderjaar doet.

Daarnaast is deze opgave ook de basis voor de kalender die wordt vastgesteld door het College B&W. Na vaststelling hebben de evenementen op de kalender prioriteit boven nieuwe evenementen die zich later aanmelden. Het Evenementenbureau verstuurt standaard naar alle vaste organisatoren in oktober het opgaveformulier. Aanmelden kan door een mail te sturen naar evenementen@dordrecht.nl.