Ben ik gebonden aan vaste tijden voor geluidsproductie?

De tijden voor geluidsproductie zijn gelijk aan de door de gemeente vastgestelde begin- en eindtijden van evenementen. De geluidsproductie mag niet aanvangen voor 09.00 uur en niet langer duren dan tot 23.00 uur op zondag tot en met donderdag en tot 24.00 uur op vrijdag en zaterdag. Er gelden beperkingen als gevolg van de Zondagswet. Het is op zondagen niet toegestaan voor 13.00 uur geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is.Vaak wordt geadviseerd de geluidsproductie een half uur voor het einde van het evenement te laten stoppen. Hierdoor wordt een geleidelijke uitstroom van de bezoekers gestimuleerd.