Onder welke categorie valt mijn evenement?

Om de categorie van uw evenement te kunnen bepalen, kunt u eerst een check doen of uw evenement een melding- of vergunningsplicht heeft. Deze check kunt u doen door de beslisboom in te vullen via deze link. 

Valt uw evenement of activiteit onder een melding en is een vergunning geen vereiste? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid en via deze link een melding doen.

Typen evenementen

Naast het onderscheid tussen meldingen en vergunningaanvragen, wordt er een onderverdeling gemaakt in typen evenementen. Bij elk type evenement hoort een specifiek vergunningtraject. Het Evenementenbureau begeleidt de vergunningaanvragen van B en C-evenementen.

Het onderscheid tussen deze evenementen wordt voornamelijk bepaald door de mate van risico’s op het gebied van openbare orde en veiligheid (gevolgen voor nood- en hulpdiensten), de impact op de stad en de eventuele gevolgen voor het verkeer. In onderstaand tabel wordt toegelicht waaronder uw evenement mogelijk kan worden onderverdeeld.