Het onderscheid tussen evenementen wordt voornamelijk bepaald door de mate van risico’s op het gebied van openbare orde en veiligheid (gevolgen voor nood- en hulpdiensten), de impact op de stad en de eventuele gevolgen voor het verkeer. In onderstaande tabel wordt toegelicht waaronder jouw evenement mogelijk kan worden onderverdeeld.

TABEL KOMT HIER

Is het niet helemaal duidelijk of voor een evenement of activiteit een melding moet worden gedaan of een vergunning moet worden aangevraagd? Vul dan via deze link de vragenlijst in of neem contact op met de medewerkers van het Evenementenbureau via evenementen@dordrecht.nl