Evenementenbureau

Evenementenbureau Dordrecht

Het evenementenbureau is in 2001 door de gemeente Dordrecht opgericht om alle grotere buitenevenementen te begeleiden bij de aanvraag van hun evenementenvergunning. Sinds 2007 is deze afdeling onderdeel Dordrecht Marketing en sinds de samenvoeging onderdeel van de nieuwe organisatie Dordrecht Marketing & Partners.

De afdeling vervult een één loketfunctie voor alle vragen en wensen aan de gemeente Dordrecht rondom een evenement. Dit blijft niet beperkt tot de organisator, maar geldt eveneens voor de bewoners, nood- en hulpdiensten, ondernemers en instellingen in de stad Dordrecht die met een evenement in aanraking komen. Zo voert zij voorafgaand aan het evenement een controle uit of de afspraken die met de gemeente Dordrecht zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en is aanspreekpunt voor klachten of vragen tijdens een evenement. Daarnaast stelt zij de evenementenjaarkalender op en geeft advies in de subsidietoekenning aan evenementenorganisatoren.

Voor meer informatie over het organiseren van een evenement in Dordrecht kijkt u hier:

De afdeling organiseert jaarlijks de Kerstmarkt Dordrecht en de Open Monumentendagen. Deze evenementen dragen door hun uitstraling, omvang en aantrekkingskracht bij aan het merk Dordrecht.

Medewerkers Evenementenbureau

Luciana
Evenementenbureau
Evenementenbureau
Evenementenbureau
Projectcoördinator Dordtse Feesten

Ton van der Kolk

naar LinkedIn profiel
Projectcoördinator Open Monumentendagen

Femke Bruinsma

naar LinkedIn profiel