Stadsbeeld Dordrecht - Grote Kerk - Jachthaven - Zomers - Wijnhaven - Knolhaven

Checklist vergunningaanvraag

Voor het organiseren van een evenement is geen vergunning vereist, indien:

  • het aantal aanwezigen op enig moment niet meer bedraagt dan 250 personen;
  • er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur en na 23.00 uur;
  • het evenement geen belemmering vormt voor een goede doorstroming van het verkeer en/of de hulpdiensten en geen parkeeroverlast veroorzaakt;
  • er, met uitzondering van één grote partytent en/of kinderspeeltoestel (zoals een springkussen), slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  • er een organisator is die geldt als aanspreekpunt voor toezichthouders en personeel van hulpdiensten;
  • de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester;
  • er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
  • het evenement niet geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op een zondag voor 13.00 uur;
  • de organisator tijdens het evenement een ontvangstbevestiging van het feit dat hij een melding heeft gedaan kan tonen.

Valt je evenement of activiteit onder een melding en is een vergunning geen vereiste? Dan kun je via deze link een melding doen voor het organiseren van een klein evenement. 

Is het niet helemaal duidelijk of voor een evenement of activiteit een melding moet worden gedaan of een vergunning moet worden aangevraagd? Schroom dan niet om contact op te nemen met de medewerkers van het Evenementenbureau via evenementen@dordrecht.nl