• Evenementen
  • 01 november 2022

Terugblik Nationaal Congres Evenementen

Terugblik op het Nationaal Congres Evenementen

Op 10 oktober was het in Dordrecht na een aantal Corona-jaren eindelijk weer volle bak live tijdens de 7e editie van het Nationaal Congres Evenementen. Het thema van de 2022 editie : ‘Is er straks nog wel ruimte voor evenementen en wat is de maatschappelijke impact?’
De organisatie was in handen van Respons in samenwerking met gastgemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing & Partners.

De sprekers van de plenaire sessie gaven daar hun visie op. De sprekers waren Greg Richards (blijft er wel ruimte voor evenementen?) en Christine Merckx (wat leveren evenementen op?). Aansluitend waren er themasessies van Renske Satijn (Rotterdam Festivals), Gerben Baaij (Dordrecht Marketing & Partners), Laura van de Voort (Green Events) en Joris Bouwmeister (Vierdaagsefeesten).  In de breakouts had men de keuze uit vier onderwerpen met openhartige informatie van de sprekers en daardoor was er veel interactie met de deelnemers.

Naast inhoud was er natuurlijk tijd voor ontmoeting tijdens het ochtendprogramma ‘Ontdek Dordrecht’, aangeboden door Dordrecht Marketing & Partners. Maar ook tijdens de lunch en netwerkborrel en zeker ook tussendoor.

Spreker Greg Richards
Professor of Placemaking and Events aan Breda University of Applied Sciences en hoogleraar Leisure Studies aan de Universiteit van Tilburg
(G)een plek voor evenementen? Een ruimtelijke puzzel voor de toekomst.
Hoeveel plek heeft Nederland voor evenementen? De eventsector is maar een van de vele partijen die claims leggen op de schaarse ruimte. Grote uitdagingen voor de toekomst, waaronder het woningtekort, de energietransitie, duurzame landbouw en het aanpassen aan klimaatverandering vormen een enorme ruimteclaim. Hoe kunnen evenementen hun ruimtelijke bestaansrecht verzekeren? Op welke manier kunnen beleidsmakers de transitie maken van een defensief evenementenbeleid naar een constructief gebruik van evenementen als ‘placemakers’?

Chistine Merckx
Hoofd expertisecentrum Publieke Impact Antwerpen
Wat is de maatschappelijke impact van een publieksevenement voor de stad of gemeente waarin het georganiseerd wordt? Het Expertisecentrum Publieke Impact verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen ontwikkelde een model en een tool waarmee gemeenten, regio’s en organisatoren de maatschappelijke kosten en opbrengsten van evenementen vooraf kunnen inschatten en achteraf kunnen evalueren.

Spreker Gerben Baaij
Directeur Dordrecht Marketing & Partners
De sociale, maatschappelijke en economische waarde van evenementen wordt nog steeds onderschat, stelde Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing & Partners. Hij ging in op de rol van de evenementen in de citymarketing van Dordrecht en vertelde over de ‘evenementenbasisinfrastructuur’ van Dordrecht, de manier waarop door veel partijen samen wordt gewerkt aan mooie, eigen, gewortelde evenementen. En hoe de stad omgaat met de huidige uitdagingen die op evenementen afkomen. Evenementen zijn en blijven met o.a. historie, cultuur en ‘couleur locale’-winkels een belangrijke pijler onder van de aantrekkelijkheid van Dordrecht, voor inwoners en bezoekers.

Lees meer over het congres en de overige sprekers >

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle actualiteiten
In de media
20 maart 2023

Riviercruises komen weer

Kinderdijk verwacht dit jaar rond de negenhonderd riviercruiseschepen. Daarmee is het aantal weer bijna op het niveau van vóór corona, toen ruim achthonderd schepen aanmeerden. Ook in Dordrecht komt het cruisetoerisme...
Evenementen
01 maart 2023

Sponsorbijdrageregeling ‘Dordrecht & Water’ opnieuw van start

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) beheert de zeehaven in Dordrecht. Sinds 2017 heeft HbR met Dordrecht Marketing & Partners een sponsorovereenkomst om de maatschappelijke betrokkenheid van HbR in Dordrecht te onderstrepen.   Het...
In de media
27 februari 2023

Dordrecht als tip op HLN.Be

De website Het Laatste Nieuws (HLN.be) van onze zuiderburen België is een goedbezochte nieuws website. De sociale media accounts hebben een groot bereik met 199.000 volgers op Instagram en 995.000 op...