De Watericonen

De website Watericonen.nl waarin drie regionale Watericonen zijn gebundeld heeft onlangs een flinke update gekregen. De Watericonen Dordrecht, Biesbosch en Kinderdijk kan men beleven met o.a. wandel-, fiets- en vaartochten. Bezoekers hebben makkelijk inzichtelijk wat de regio op dat vlak te bieden heeft.

Verder biedt de website achtergrondverhalen over de strijd tegen en leven met het water in dit uniek stukje Nederland. En ook de vorming van het landschap door het water komt aan bod.

Biesbosch

Het initiatief Waterdriehoek

In de startnotitie Toerisme Zuid-Holland heeft de provincie een aantal speerpunten geformuleerd voor 2030. Onder meer het beter benutten van toeristische troeven maar ook het samenwerken rondom inspirerende concepten en verhaallijnen zoals Nederland Waterland. In onze regio met het oevergebied van de grote rivieren Merwede, Noord en Oude Maas verbindt de Waterdriehoek drie bijzondere toeristische troeven. Het Werelderfgoed Kinderdijk, de historische stad Dordrecht en het Nationaal Park de Biesbosch zijn deze Watericonen.

De Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek, een samenwerking van zeven partijen, publiek en privaat, investeert al sinds 2013 in de versterking van de vrijetijdseconomie van deze regio. Belangrijke doelstellingen voor de komende jaren zijn onder andere:

  • Versterking van de identiteit van de streek koppelen aan toerisme;
  • Toerisme spreiden;
  • Verbetering van de digitale bereikbaarheid van toeristisch aantrekkelijke plaatsen.

In het kader van het laatst genoemde punt heeft Dordrecht Marketing & Partners de website www.watericonen.nl een update gegeven en een uitgebreid aanbod van routes toegevoegd.