Voor de citymarketing van Dordrecht en omgeving wordt gewerkt met een merkkader. Bij deze methode wordt alles wat de stad bijzonder maakt en alles waarin zij onderscheidend is van het concurrerende aanbod in kaart gebracht, hetgeen daarna wordt vertaald in toegevoegde waarde voor alle belangrijke doelgroepen.

Het merkkader is daarmee een herkenbaar en eenduidig vertrekpunt voor alle marketing en communicatie over Dordrecht en de omliggende regio. Dit geldt niet alleen voor de campagnes en activiteiten van Dordrecht Marketing zelf, maar voor de marketinginspanningen van alle andere stakeholders van de stad.

Door de krachten op deze manier te bundelen, draagt het merkkader van Dordrecht bij aan een aantal doelstellingen, waaronder:

  • Het creëren van een aansprekend en onderscheidend imago;
  • Het geven van een betere bekendheid aan wat de stad en regio te bieden hebben;
  • Meer samenhang in beloften en aanbod;
  • Het bereiken van meer slagkracht en efficiëntie in marketing en communicatie.

Gezamenlijke creatie
Een merkkader functioneert niet zonder draagvlak. Dat is waarom Dordrecht Marketing bij de totstandkoming ervan heeft samengewerkt met diverse belanghebbenden in Dordrecht en omgeving. Ter toetsing van het merkkader, maar ook als bewijs van de praktische bruikbaarheid ervan voor diverse stakeholders van de stad, zijn er naderhand zeven zogenoemde merksessies gehouden. Hierin werd getoond hoe aansprekende en kenmerkende projecten van de stad en de regio gekoppeld kunnen worden aan het merkkader en hoe de uitgangspunten ervan te gebruiken zijn voor het optimaliseren van de marketing en communicatie van zowel de stad als de individuele projecten.

Middels een merkboek, waarin een uitleg van het merkkader en de verslaglegging van de merksessies op creatieve en inspirerende wijze gecombineerd worden aangeboden, wil Dordrecht Marketing de kracht van het merkkader verder uitdragen in de stad, vooral ter inspiratie van alle partijen die samen het merk Dordrecht vormen.

> Voor meer informatie over het merkkader, klik hier.