Groothoofd

Persinformatie

Persontvangsten
Voor persinformatie en persaanvragen verzoeken wij u dit formulier in te vullen. Voor rechtvrij fotomateriaal en teksten kunt u terecht op www.beeldbankdordrecht.nl

Corporate Communicatie
Voor meer informatie over Dordrecht Marketing & Partners, onderwerpen die gerelateerd zijn aan citymarketing of Dordrecht in algemene zin kunt u contact opnemen met Gerben Baaij.
Email: G.Baaij@dordrecht.nl
Tel.: 078 – 7704230