Wolwevershaven

De Organisatiestructuur

Dordrecht Marketing & Partners is een onafhankelijke stichting. Haar activiteiten op het gebied van citymarketing voor de stadsregio Dordrecht verricht zij in opdracht van de gemeente Dordrecht, waarover verantwoording wordt afgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dordrecht Marketing & Partners ziet de gemeente echter als meer dan enkel een opdrachtgever, zij is tevens een belangrijke partner waarmee intensief wordt opgetrokken bij het realiseren van uiteenlopende doelstellingen.

Partnerships bestaan daarnaast ook met vele andere publieke en private partijen, zoals de POBD, Bureau Drechtsteden en talloze ondernemers en andere stakeholders, die samen het merk Dordrecht vormen en (uit)dragen.

Het Evenementenbureau Dordrecht is sinds 2007 onderdeel van Dordrecht Marketing & Partners.  Bekijk hier een overzicht van de medewerkers en afdelingen.

Samenvoeging Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holland zuid

Sinds begin 2020 zijn beide organisaties samengevoegd en gaan verder als één organisatie: Dordrecht Marketing & Partners. Door de samenvoeging is er één sterke organisatie die Dordrecht en de regio op alle vlakken van Citymarketing kan promoten en tevens de rol van gastheerschap voor haar rekening neemt.

Raad van toezicht

Per september 2020 heeft Dordrecht Marketing & Partners een nieuwe raad van toezicht.

Meer over de Raad van toezicht