marketing

Onze werkzaamheden

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de marketingafdeling is de bewaking en het beheer van het merkkader van Dordrecht. Hierover leest u meer bij het merkkader.

De marketingafdeling draagt verder zorg voor het opzetten en uitvoeren van veel verschillende campagnes en andere communicatie-uitingen die worden ontwikkeld als onderdeel van de citymarketing van Dordrecht. Daarnaast heeft de afdeling een groot aantal taken die gericht zijn op het vermarkten en promoten van Dordrecht en omliggende regio. Dit zijn onder andere:

  • Het opbouwen en in stand houden van netwerken;
  • Het stimuleren en ondersteunen van samenwerking;
  • Het meedenken over toekomstige ontwikkelingen in de stad;
  • Het ondersteunen van partijen met concrete adviezen;
  • Agendasetting op voor citymarketing belangrijke onderwerpen.